Pre klientov
Aktualizované 27.05.24

Poplatky a cenník

Individuálny sadzobník poplatkov spoločnosti pre klientov obchodnej značky Privatebrokers

Obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja1:

Obchodná značka Privatebrokers a web stránky www.privatebrokers.eu sú prevádzkované spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., IČO: 53 070 194, so sídlom Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava.

Zmluvy uzavreté prostredníctvom web stránky www.privatebrokers.eu ako prostriedku diaľkovej komunikácie sú uzatvorené medzi spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s. a jej klientmi ako zmluvy na diaľku podľa zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.

Otvorenie účtu

Účet je vedený zadarmo.

Vklad na účet

Výber z účtu

Zatvorenie účtu

Správa účtu

Konverzia

Neaktivita

CFD finančné nástroje

1 Poplatky za obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja uvedené v tomto individuálnom sadzobníku zahŕňajú aj poplatky tretích strán (napr. poplatok burzy cenných papierov, obchodných systémov, bánk, poplatky za úschovu a správu cenných papierov, notárske poplatky atď.).

 

Poplatky za obchody realizované v niektorých krajinách a na niektorých trhoch môžu zahŕňať aj miestne dane za finančné transakcie ako napr. Francúzsko, Veľká Británia a pod..

 

Úrok na úver alebo pôžičku na vykonanie obchodu s finančným nástrojom pri “maržovom” účte predstavuje 9,9% p.a.

 

Spread a Swap, je uvedený vždy pred vykonaním pokynu v obchodnej platforme, môže sa líšiť od uvedenej hodnoty v tomto cenníku nakoľko sa odvíja od aktuálnej ponuky a dopytu trhu. Pred zadaním príkazu si skontrolujte tieto hodnoty, zadaním pokynu súhlasíte s aktuálnou hodnotou.

Ostatné služby

Poplatok za ostatné služby neuvedené v tomto individuálnom sadzobníku sú uvedené v riadnom sadzobníku spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s. dostupné na stránke https://www.haberl.sk/dokumenty-a-povinne-udaje/

 

Tento sadzobník poplatkov je platný od 01.11.2023

Upozornenie na riziko

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu.

 

Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 74 % až 89 % účtov neprofesionálnych investorov.

 

Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.